ผู้บังคับบัญชา


 พ.ท.กิตติ   ประพิตรไพศาล
   ผบ.ร.๑๒ พัน.๑ รอ.

User Organizer

User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

หน่วยงานราชการ

User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก1  คน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

adsens 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ ร.๑๒ พัน.๑ รอ.
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน

 คุณคำรณ หว่างหวังศรี เข้ามาถ่ายทำรายการ เกษตรโลกเกษตรเรา เรื่องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มวิชาชีพแม่บ้านของหน่วย ณ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. และทำการออกอากาศ ทางช่อง ๓ เมื่อ ๑๒ มี.ค.๕๘ 

 

กำลังอัพเดท Coming Soon

 กำลังอัพเดท
 

 วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๗ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ร่วมพิธีสวนสนามกระทำการถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณหน้าพระสยามเทวาธิราช จ.สระแก้ว    

   

วันที่ ๓ ธ.ค.๕๖  ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ ตามนโยบายของ หน่วยเหนือ ประจำเดือน โดยรับการตรวจจาก ผบ.ร๑๒ รอ. ซึ่งผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                                        

   

 วันที่ ๗ ม.ค.๕๗  ร.๑๒ พัน.๑ รอ. จัดกำลังพลเข้าร่วมซักซ้อมการยิงปืนฉับพลัน ณ พล.ร.๒ รอ. เพื่อร่วมแสดงในวันกองทัพไทย โดยมี ผบ.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ควบคุมดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด                                   

   

วันที่ ๒๒ ม.ค.๕๗  ร.๑๒ พัน.๑ รอ. จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกเพิ่มพูนความรู้นายสิบใหม่ เพื่อให้กำลังพลที่บรรจุใหม่ มีความรู้ในด้านการฝึก การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความเป็นทหารอาชีพ 

   

 เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ พ.ต.ปรีด์มน ผ่องใส เป็นผู้แทน ผบ.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. ได้มอบผ้าห่มตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ ๓ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว จำนวน ๕๐ ผืน 

   

  เมื่อ ๒๕-๒๖ ม.ค.๕๗  พ.ท.เสกสรรค์  พรหมศักดิ์ ผบ.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. พร้อมกำลังพลและครอบครัว ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระราชินีนาท ณ แหล่งสมาคมนายทหารชั้นประทวน
E-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น 

          ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่สำคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)

          คำว่า e-Learning นั้นมีคำที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายคำเช่น Distance Learning (การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online learning (การเรียนทางอินเตอร์เนต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้

ลงนามถวายพระพร


Admin Messageกำลังพลที่ต้องการเพิ่มเนื้อหา E-Learning กรุณาติดต่อ ส.อ.ชาญณรงค์ ดามหาราช ที่ ฝยกฯ.เพื่อดำเนินการต่อไป

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


cctvวิดีโอ ร.๑๒ พัน.๑ รอ.

ราคาทองคำ